Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2018 / nočný pretek 12.10.2018

meno  I. P koef. spolu  poradie
Ľubomír Michalík 0,35 1,624 1,974 12.
Jozef Jurdík 0,38 4,246 4,626 5.
Vladimír Didecký 0,62 1,67 2,29 11.
Štefan Ščensný 0,58 5,029 5,609 2.
František Rónay 0 1,693 1,693 13.
Viliam Tvrdý 0,16 4,731 4891 4.
Jaroslav Zajac 0,31 3,336 3,646 8.
Pavol Kohút 0,35 2,144 2,494 10.
Ján Tomeček 0,58 5,562 6,142 1.
Henrich Zavacky 0,14 4,915 5,055 3.
Michal Dvorščák 0,24 3,777 4,017 6.
Rastislav Feňďa 0,22 3,539 3,759 7.
Miroslav Duda 0,49 2,504 2,994 9.
Ladislav Čontoš 0,17 1,296 1,466 14.

') -->