Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2018 / pretek 17.06.2018

    mierenka  
meno a priezvisko I. II. spolu
       
Michal Dvorščák 88 80 168
Roman Gladiš 72 73 145
Stanislav Schmid 101 101 202
Miroslav Hnaš 62 62 124
Ivan Majtán 77 95 172
Jaroslav Matfiak 61 85 146
Henrich Zavacký 108 121 229
Peter Zavacký 63 96 159
Martin Saloň 119 115 234
Viliam Tvrdý 114 107 221
Jozef Jurdík 102 96 198
Štefan Ščensný 84 87 171
Ladislav Čontoš 101 95 196
Valér Opina 118 107 225
Vlado Didecký 28 36 64
Rado Duda 32 55 87
Miro Duda 62 72 134
Ján Tomeček 99 86 185
Kamila Tvrdá 83 68 151
Ján Novotný 97 101 198
Katarína Tišáková 91 110 201
Frantiek Rónay 104 95 199
Jozef Čičman 96 111 207
Ľubo Michalik 69 37 106
    kombat     
meno a priezvisko P1/koef. P2/koef. P3/koef. Celkom koef.
         
Michal Dvorščák 1,974 2,928 2,816 7,718
Roman Gladiš 2,988 4,582 3,802 11,372
Stanislav Schmid 2,004 2,799 2,121 6,824
Miroslav Hnaš 2,643 4,46 4,097 11,2
Ivan Majtán 2,053 3,306 2,71 8,069
Jaroslav Matfiak 1,599 2,173 1,537 5,249
Henrich Zavacký 2,611 4,277 4,117 11,005
Peter Zavacký 3,304 3,332 3,14 9,776
Martin Saloň 2,689 3,359 3,052 9,1
Viliam Tvrdý 0,401 2,447 2,47 5,318
Jozef Jurdík 2,113 3,795 2,211 8,119
Štefan Ščensný 2,792 2,645 3,048 8,485
Ladislav Čontoš 1,6 2,303 1,642 5,545
Valér Opina 2,846 3,452 3,946 10,244
Vlado Didecký 1,79 3,184 1,832 6,77
Rado Duda 2,496 2,816 3,033 8,345
Miro Duda 2,164 1,833 2,855 6,852
Ján Tomeček 1,891 2,952 2,979 7,822
Kamila Tvrdá 2,057 2,092 2,987 7,136
Ján Novotný - 4,176 4,177 8,353
Katarína Tišáková 1,149 3,67 3,426 8,245
Frantiek Rónay 2,937 4,683 4,871 12,491
Jozef Čičman 2,707 3,67 4,619 10,996
Ľubo Michalik - 4,474 - 4,474

') -->