Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2019 / pretek 14.04.2019

    mierenka     kombat   
meno a priezvisko I. II. spolu poradie koef. poradie
             
Ján Tomeček 79 100 179 10. 2,99 8.
Vladimír Didecký 50 42 92 20. 2,47 13.
Karol Didecký 78 71 149 17. 1,44 19.
Michal Cvanciger 49 77 126 18. 3,1 6.
Tomáš Cvanciger 77 90 167 15. 3,28 III.
Stanislav Strapec 43 71 114 19. 3,14 4.
Jaroslav Zajac 110 109 219 6. 2,94 9.
Jozef Čičman 100 100 200 9. 2,86 10.
Miroslav Duda 107 107 214 7. 1,86 16.
Marián Firment 73 94 167 13. 1,32 20.
Pavol Kohút 100 120 220 4. 1,69 17.
Valér Opina 126 115 241 II. 2,45 14.
Michal Dvorščák 70 97 167 14. 2,83 11.
Martin Saloň 122 131 253 I. 2,66 12.
Roman Gladiš 80 96 176 12. 2,18 15.
Ján Timaník 104 74 178 11. 3,30 II.
Miriamma Vojteková 80 83 163 16. 1,59 18.
Katarín Tišáková 102 98 200 8. 3,03 7.
Andrej Urda 112 118 230 III. 3,94 I.
Rudolf Smetanka 107 113 220 5. 3,14 5.

') -->